Na viděnou III: Vizuální kultura, její výzkum a studium – konference

Publikováno 26. 9. 2019

Na mezioborové konferenci Na viděnou III představí své aktuální výzkumy studenti i profesionální výzkumníci. O vztahu současného umění a vizuální kultury pak promluví dva zahraniční hosté, kurátorka Nottingham Contemporary Carolina Rito a ředitel Visual Studies Workshop Tate Shaw. Vstup je zdarma.

Jaký potenciál má virtuální realita ve vztahu k budování osobní paměti? Jak se dařilo komiksové reklamě v Československu? A jakým způsobem lze v dnešní době uchopit projekt dělnického muzea? Na mezioborové konferenci Na viděnou se letos již potřetí setkají odborníci z oblasti dějin umění, společenských věd, historie, filmu a médií a své aktuální výzkumy představí studenti i profesionální výzkumníci. O vztahu současného umění a vizuální kultury pak promluví dva zahraniční hosté, kurátorka Nottingham Contemporary Carolina Rito a ředitel Visual Studies Workshop Tate Shaw. Akce, pořádaná Platformou pro studium vizuální kultury Fresh Eye, se koná 10. října 2019 od 15 hodin v prostorách Kampusu Hybernská. Vstup na ni je zdarma a otevřený široké veřejnosti se zájmem o obrazy kolem nás.

Program letošního ročníku konference otevřou v 15 hodin tři studentské příspěvky, které byly vybrány v rámci otevřené výzvy. Veronika Hanáková (Katedra filmových studií, FF UK), Adam Novotník (Katedra architektury, ČVUT) a Michaela Režová (Ateliér filmové a TV grafiky, UMPRUM) představí své práce na témata počítačové animace, virtuální reality a animovaného dokumentu.

V panelu profesionálních výzkumů pak budou Martin Foret (Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, UPOL), Eva Janáčová (Ústav dějin umění AV ČR) a Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů) s Jolanou Tothovou (Národní muzeum) prezentovat výzkumy zaměřené na dějiny komiksové reklamy v Československu, projevy vizuálního antisemitismu na českém území a zkoumání perspektiv muzea dělnického hnutí v 21. století.

Večer završí vystoupení dvou zahraničních hostů, Tatea Shawa (USA), ředitele rochesterské vzdělávací, archivní a galerijní nezávislé instituce Visual Studies Workshop a kurátorky a pedagožky Nottingham Contemporary Caroliny Rito (UK), kteří budou přednášet a diskutovat o vizuální kultuře a vzdělávání v kontextu současného výtvarného umění.

Po celou dobu konference budou mít návštěvníci možnost zakoupit si publikace věnované vizuální kultuře na knižních stáncích knihkupectví ArtMap a nakladatelství VVP AVU, Artefactum a Národního filmového archivu.
Stejně jako v minulých letech je i třetí ročník konference Na viděnou návštěvníkům přístupný zdarma s doporučenou registrací přes portál GoOut.

Více informací o programu konference lze nalézt na webových stránkách Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye: http://fresh-eye.cz/.