Muzea 2030 – Sdílení návodu pro lepší budoucnost – konference

Publikováno 2. 8. 2019

Zúčastněte se generální konference NEMO a zjistěte, jak mohou muzea přispět k dosažení záměrů obsažených v materiálech OSN „Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)“ a „Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030“. NEMO, the Network of European Museum Organisations, věří, že se muzea mohou podílet na tvorbě lepší budoucnosti, a chce proto muzejní instituce motivovat k aktivnímu zapojení. Pojďme se navzájem inspirovat a budovat silnou muzejní komunitu napříč Evropou!

Zaregistrovat se můžete zde.

Více informací naleznete na www.europeanmuseumconference.org.