Mezinárodní letní škola Divadla Archa

Publikováno 12. 3. 2019

Mezinárodní letní škola Divadla Archa je platformou pro rozvíjení praktických dovedností a efektivních metod spolupráce při tvorbě soudobého divadla a je určena studentům uměleckých škol a mladým profesionálům, kteří se zabývají dokumentárním divadlem a divadlem v sociálním kontextu.

Dramaturgie Archy je stále více zaměřená na divadlo, které čerpá z autentických zdrojů. Dokumentární divadlo, divadlo kolektivní tvorby či devised theatre jsou termíny, které popisují divadelní představení zaměřená na bezprostřední problémy společnosti a reflektující aktuální sociální a politické otázky. Umělecké zpracování každodenní reality přináší kromě tematických rovin i specifické umělecké postupy. Vzniká nový divadelní jazyk, odlišný od vyjadřování tradičních divadelních inscenací. Na základě dlouholetých zkušeností s projekty dokumentárního divadla a na základě zájmu umělců, kteří se takovéto tvorbě věnují nebo se chtějí věnovat, se Divadlo Archa rozhodlo založit mezinárodní letní školu, která by se věnovala metodám, technikám dokumentárního divadla a divadelní tvorby v sociálním kontextu obecně.

TERMÍN: 23. srpna až 6. září 2019, Divadlo Archa
Školné ve výši 600 eur zahrnuje výuku v odborných ateliérech a exkluzivních lekcích zahraničních a domácích lektorů, studijní materiál, vstup na představení v Divadle Archa, oběd. Ve výjimečných případech mohou studenti požádat o slevu školného.

Přihlášky zasílejte formou motivačního dopisu a profesního CV do 30. dubna 2019 na E

Více informací naleznete na https://www.divadloarcha.cz/en/education.html