20. 10.

Meghan Forbes o Míře Holzbachové – přednáška v rámci cyklu Horizonty teatrologie

Publikováno 15. 10. 2021

Horizonty teatrologie hostí slavistku dr. Meghan Forbes z univerzity v Iowě, která představí ve své online přednášce zásadní místo Míry Holzbachové v dějinách meziválečné divadelní avantgardy.

Srdečně vás zveme na online setkání, které proběhne ve středu 20. října 2021 od 16.00.

Dr. Forbes představí tanečnici, choreografku a protifašistickou aktivistku Mí(i)ru Holzbachovou (1901–⁠1982), která, navzdory své popularitě za svého dlouhého života, byla v textech reflektujících avantgardní divadelní scénu zmiňována pouze formálně. Současný výzkum si klade za cíl toto opomenutí napravit, vyzdvihnout a charakterizovat avantgardní přístup k tanci a vyzdvihnout jeho propojení s politikou. Přednáška bude zaměřena na počátek dlouhé kariéry Holzbachové, coby členky avantgardní skupiny Devětsil a vedoucí své vlastní taneční školy.

Meghan Forbes získala doktorát v oboru slovanských jazyků a literatur na University of Michigan. Absolvovala postgraduální stipendia v Muzeu moderního umění a Metropolitním muzeu v New Yorku. V současné době působí dr. Forbes na univerzitě v Iowě, kde realizuje společný program na School of Library and Information Sciences a Center for the Book. Pravidelně publikuje v řadě akademických a populárních časopisech, přispívá do monografií a výstavních katalogů o uměleckých osobnostech jako např. o Alice Trumbull Mason, Toyen nebo Władysławu Strzemińském