Magic Carpets 2019: Sdílené místo, čas a prostor – sympozium

Publikováno 15. 5. 2019

Dvoudenní mezioborové sympozium k aktuálním problémům městského veřejného prostoru a současného umění.

Jakými způsoby může architektura a urbanismus ve spojení s výtvarným uměním formovat prostory, ve kterých člověk žije a setkává se s ostatními? Jaký vliv mohou mít na sféru sociální komunikace a obohacení člověka ve smyslu vnímání kulturních významů? A jaké skutečné změny vnáší nové technologie a rozšiřování různých virtuálních prostorů do našeho chápání veřejného prostoru, naplnění jeho funkcí a jeho vztahu k pojmům jako (kolektivní) identita nebo komunita? Jsou některé tyto tendence rizikové a jiné naopak přínosné?

Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět dvoudenní interdisciplinární sympozium, zaměřené na témata aktuální situace umění ve veřejném prostoru, historické paměti města, jeho obrazových systémů, vizuálního smogu, nebo propojení místa a kolektivní paměti. Do debaty se svými příspěvky vstoupí jak odborníci z řad zástupců veřejné správy a akademické obce, tak osobnosti, pohybující se na poli teorie a praxe současné české i zahraniční umělecké scény.

ANDREAS FOGARASI / PAVEL KAROUS / KURT GEBAUER / MARTIN PIAČEK / TOMÁŠ RULLER / PAVEL KALINA / LUDVÍK HLAVÁČEK / VLADIMÍR TURNER / PAVLA MELKOVÁ /PETR VAŠÁT / LUBOMÍR KOSTROŇ / EVA ŽÁKOVÁ

Kdy a kde: 27. a 28. května 2019, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

Vstup volný, rezervujte si místo na E .