9. 3.

Loutkové divadlo – věc veřejná? – konference

Publikováno 17. 2. 2023

Konference Loutkové divadlo – věc veřejná? se uskuteční na studiové scéně Divadla Drak v Hradci Králové ve čtvrtek 9. března 2023 od 9.30 do 12.30.

Jaký je současný příspěvek loutkového divadla k celospolečenské diskusi? A jaký by měl nebo mohl být?

Divadlo Drak pořádá v rámci Mezinárodního setkání studentů Gaudeamus Theatrum v pořadí již třetí veřejnou konferenci. Zatímco předchozí dvě se věnovaly divadlu pro specifické divácké skupiny (divadlo pro dospívající a divadlo pro nejmenší), v té letošní se budeme společně zamýšlet nad vztahem současného loutkového divadla k aktuálním i dlouhodobým politickým otázkám.

Vstupuje české loutkové divadlo prostřednictvím své tvorby vůbec nějak do společenské nebo politické diskuse? Jaké jsou příklady společensky angažované loutkářské tvorby? A odpovídá jejich množství a význam pozici, jako by loutkářství chtělo v české kultuře i společnosti mít? Je vůbec loutkové divadlo vhodný žánr pro artikulaci závažných společenských témat?

Program

9.30 Registrace, úvodní slovo
9.45–11.00 Prezentace hostů, příspěvky, příklady dobré praxe
11.00–11.15 Pauza
11.15–12.30 Moderovaná diskuse

Moderuje: Barbora Pokorná

Hosté: Pavla Dombrovská, Ariel Doron, Tomáš Jarkovský, Tomáš Procházka, Pavel Štourač

Účast na konferenci je zdarma. V případě zájmu se prosím registruj (z důvodu omezené kapacity) na tomto odkazu nejpozději do 28. 2. 2023. 

Bližší informace o jednotlivých hostech a jejich příspěvcích najdeš zde.