Listopadové workshopy ve Švandově divadle

Publikováno 22. 10. 2019

Představujeme vám jediečnou nabídku listopadových workshopů ve Švanďáku. Tři středy povede Hlasový workshop moderátorka a pedagožka VOŠ herecké a víkendový speciál se zase ponese v tanečním duchu a to i pro zájemce bez předešlých zkušeností. Poslední středu začínáme s hereckou dílnou pro mládež.

HLASOVÝ WORKSHOP
On air

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU (1 workshop = 3 lekce po třech hodinách)

6., 13., 20. 11. 2019 vždy od 16.00 do 19.00

CENA: 1 080 Kč

Hlasová, dechová a artikulační cvičení, interpretace různých textů, vše spojené s návštěvou profesionálního nahrávacího studia a výroba vlastního CD.

První dvě setkání jsou převážně zaměřena na hlasová, dechová a artikulační cvičení a etudy spojené s hlasovým aparátem. V rámci individuálních předpokladů se naučíme jak zacházet s hlasem: správně vyslovovat, dýchat, využívat optimální rezonanční prostory atd. Pomocí konkrétních cvičení a srozumitelného výkladu bude každý účastník veden k tomu, aby dokázal zvládnout bez námahy „umluvit“ větší prostor a aby se pomocí konkrétních dechových cvičení dokázal vypořádat s trémou či strachem. Při posledním setkání účastníci dílen natočí v nahrávacím studiu Švandova divadla CD s nahrávkou vlastního hlasového projevu.

Vede Michaela Jadrná

TANEČNÍ WORKSHOP
Osvoboď své tělo

Nejbližší termíny:
Víkendový speciál: 16. a 17. 11. 2019 od 10.00 do 18.00

CENA: 1 080 Kč

Workshop je zaměřen na experimentování a zkoumání vlastního těla vycházející z techniky současného tance. Nejdřív se sladíme na společnou energickou vlnu a vyčistíme si mysl. Pomoci různých cvičení a her budeme objevovat nové možnosti vedení pohybu, improvizace i uvědomování si těla při bežném každodenním pohybu.

Pomocí fantazie budeme odhalovat krásu individualit ale i jednotu skupiny. Taky se podíváme na to, jak u sebe na jevišti vyvolat konkrétní pocit, jak ho interpretovat divákovi a jak ho divák může vnímat.

Vede Zuzana Hladká

HERECKÝ WORKSHOP PRO MLÁDEŽ OD 11 DO 16 LET
Mládeži, na scénu!

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU (JEDNÁ SE VŽDY O 4 LEKCE):

27. 11. od 16.00 do 19.00
4. a 11. a 18. 12. 2019 vždy od 16.00 do 18.00

CENA: 1 080 Kč

Po mnoha poptávkách po hereckém workshopu pro mladší věkové kategorie jsme se rozhodli otevřít hereckou dílnu pro mladé divadlníky od 11 do 16 let.

Člen/ka hereckého souboru Švandova divadla Vás seznámí se základními hereckými cvičeními a etudami a elementární hlasovou průpravou. Společně budeme hledat a objevovat principy herecké práce, a to hravě a zábavně!

Dílna je nejprve zaměřena na jednoduchá herecká cvičení a etudy. Postupně zvyšujeme náročnost cvičení i improvizací a dochází i k několika konečným „tvarům“.

První setkání je zaměřeno na hru, jevištní pohyb, rozvíjení jednotlivých smyslů a základní herecké etudy. Tématem druhého setkání jsou základy a průprava mluvní, hlasové a dechové výchovy prostřednictvím odborných cvičení, dále vnímání sama sebe a setkání s hereckým partnerem, základy improvizace. Třetí setkání bývá směrováno na dialog, dramatickou situaci a složitější improvizace.

Vede Olívia Fantúrová

V případě zájmu kontaktujte:

Olívia Fantúrová
T 234 651 259 a724 840 442
E