22. 2.

Kreativní vzdělávání míří do Česka

Publikováno 17. 2. 2022

Kreativita mění učení v zážitek jak pro žáky, tak učitele.

Zveme vás na stream debaty, která je plná výzev, ale trefuje současný trend a potřeby.
Naplňuje mj. cíle Strategie 2030+ (MŠMT) a Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví (MK). Změna způsobů vzdělávání a spolupráce oblasti školství a kultury je nevyhnutelná.
Finance pro kreativní vzdělávání v Česku nebyly nikdy blíž. Za účasti ministra kultury Martina Baxy a dalších hostů budeme hovořit o plánovaných výzvách MK, které nabídnou školám ze všech koutů republiky možnost vyzkoušet si spolupráci s kreativci a umělci. Řekneme Vám, co vše tato změna Česku přinese.
MODERÁTOR: Saša Michailidis

PROČ POTŘEBUJEME KREATIVITU DO ŠKOL

S odborníky na téma, jaké formy učení pomáhají školám motivovat žáky a připravit je lépe na současný trh práce i společenské a osobní výzvy. O hlavních benefitech designového myšlení či nefrontální výuky a přesahu do Rámcových vzdělávacích programů.
HOSTÉ:
Martin Baxa / ministr kultury
Katarína Kalivodová / Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Miroslav Hřebecký / EDUin
Pavel Barák / Hospodářská komora
Tereza Vlašímská / Protebe live

JAK SMĚŘOVAT OD TEORIE K PRAXI

Se zástupci veřejné správy o tom, jak přejít od strategie k praxi. Co je potřeba pro přijetí modernějších modelů vzdělávání v návaznosti na Strategii 2030+, Strategii pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví ad.? Jaké výzvy pro kreativní vzdělávání se chystají v rámci Národního plánu obnovy a jak bude probíhat spolupráce MK a MŠMT?
HOSTÉ:
Jan Jiterský / předseda expertního panelu MŠMT pro revize Rámcových vzděl. programů
Zuzana Zahradníčková / MK, vedoucí OULKKKP
Jan Žůrek / radní Olomouckého kraje
Zuzana Demlová / platforma uMĚNÍM
Kdy a kde: úterý 22. 2. 2022 od 13 do 16 hod., Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
Akce bude rovněž streamována.
Akci pořádá Kreativní Česko (IDU) a platforma uMĚNÍM v rámci Festivalu umění a kreativity.