20. 1.

Kreativní učení v Královéhradeckém kraji – konference

Publikováno 5. 1. 2023

Jak dostat umění do škol a školy k umění aneb jak si věřit, tvořit, radovat se, objevovat a učit. Konference se koná 20. ledna 2023 od 9 do 16 hodin v Knihovně města Hradce Králové.

Cíle konference?

Hledat odpovědi na otázky: Co je TA kreativita? Co je to TO kreativní učení. Jaké má cíle? Jak probíhá? Jak ho prosazovat do škol? Otevřít téma kreativního učení, začít budovat komunitu a propojovat umělce, kulturní instituce, pedagogy a žáky. Vzájemně se učit jeden od druhého.

Pro koho je konference určena?

Konference je určena pro pedagogy ze základních škol Královehradeckého kraje, dále pro zájemce z kulturních odvětví, umělce, kreativce a další zájemce o kreativní učení.

Program konference

Více informací a přihlášky najdete na těchto stránkách.

Co je kreativní učení?

Učí prostřednictvím umění a uměleckého myšlení. Umělci působí přímo na školách v krátkodobých či dlouhodobých programech. Jedná se o mezioborový přístup, který umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální sociální, etické a fyzické stránce. Tento proces učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Staví na praktických aktivitách, experimentaci, tvorbě a je projektově orientované. Otevírá prostor pro dialog, posiluje hlas dětí, umožňuje převzetí odpovědnosti, klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Projevuje se autenticita a originalita. Děti, pedagogové a umělci se vzájemně inspirují a obohacují mezi sebou. Kreativní učení většinou zahrnuje různé formy uměleckého a kreativního veřejného výstupu, například výstavu, divadelní představení či film. Vizí je, aby se stalo běžnou praxí, že se umělci a tvůrčí profesionálové podílí na formálním vzdělávání dětí a stávají se partnery pedagogů. (Podle SPKV)