9. 3.

Kreativní myšlení – přednáška Tomáše Sedláčka

Publikováno 17. 2. 2022

V roce 2022 je kreativita třetí nejžádanější dovedností na trhu práce. V kontextu zavádění inovací do firemních struktur se také stane nepostradatelnou pro každého z nás. Věděli jste, že kreativita se dá pěstovat a kultivovat?

Tomáš Sedláček Vám ukáže, jak nahlížet na věci z nového úhlu a řešit pracovní výzvy
kreativně. Zjistíte, jak přemýšlet nově o starých tématech, mapovat myšlenkové procesy
a aplikovat inovativní myšlení do Vašeho každodenního života. Dále získáte specificky koncipovaná doporučení pro jednotlivé situace, s nimiž se ve své profesi setkáváte a tipy pro využití kreativity při pracovních jednáních a dalších aktivitách.

Kdy a kde: 9. 3. 2022, 15.00 až 16.30, Aula Fakulty informatiky a managementu UHK (Hradecká 1249/6, Hr. Králové) v univerzitním kampusu UHK Na Soutoku

Podrobnosti