Kreativní dopoledne v Arše pro studenty 12+

Publikováno 12. 3. 2019

Jde o nový formát setkání se se současným divadlem, ve kterém se prolíná zážitek z prostoru divadla, inscenace a dílny. V rámci dopoledne zažijí studenti v Arše exkurzi, představení, diskuzi a dílnu.

EXKURZE: 20 min.
Vstoupíte do místa, ve kterém rezonuje divadelní historie v kontextu současné tvorby a seznámíte se s architektonickým konceptem „tekutého“ prostoru a divadla jako místa neustálé proměny. Nahlédnete do zákulisí divadla, které se zrodilo ve funkcionalistickém paláci, zažilo avantgardní i sociálně realistickou éru režiséra E. F.Buriana a v roce 1994 se stalo hlavní scénou pro současné umění v Praze.

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ RUSÁCI?: 80 min.
Procházka příběhem Divadla Archa končí v malém sále. Zde v roli diváka budete sledovat na půdorysu hry nových technologií příběhy mladých Rusů žijících v Čechách. Tvůrci inscenace pokládají otázku, jak se vyrovnávají mladí Rusové žijící v Čechách s českým historickým komplexem způsobeným invazí v srpnu 1968? Rok 1968 tvoří kontext pro emotivní výraz sdíleného traumatu. Jeviště je prostor, kde je možné navrátit paměť, relativizovat stereotypy, rozbíjet klišé a narušovat schémata. Společně projdete metaforickou cestou vytyčenou předsudky, mýty, láskou, nenávistí, strachem i odvahou.

DISKUZE: 20 min.
Po představení budete mít příležitost sdílet s tvůrci své dojmy, emoce a klást jim otázky.

DÍLNA: 45 min.
V závěrečné části programu budete mít možnost vstoupit do situací, ve kterých byli před chvílí sami performeři. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se pracuje na scéně se světlem, s projekcí. Prozkoumáte, co určuje váš pohyb na scéně a jak se pracuje s emocemi.  Zjistíte také, jak vzniká videoart a zvukový a světelný design.

Dopolednem vás provedou tvůrci inscenace Rusáci? a současně lektoři dílen dokumentárního divadla: Jana Svobodová, Jan Burian ml.  a Jaroslav Hrdlička.

Cena: 150 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma.

Kontakt pro objednávky: Jitka Kostelníková, E , T 737 564 465