18. 4.

Kreativitou proti nerovnosti – diskuze

Publikováno 31. 3. 2023

Přítomnost společenských výzev a krizí musíme nabourávat snahou o wellbeing.

Panující nerovnosti potlačíme novými příležitosti, strachu z uplatnění nás zbaví dovednosti pro budoucnost a kritické myšlení.

Proč do proměn zapojit kulturu a kreativitu a jak s rozvojem regionů a nerovností souvisí podpora kreativních metod učení? Debata odborníků, regionálních úředníků a zástupců ministerstev naváže na loňskou akci Kreativní vzdělávání míří do Česka.

Debata vzniká na základě partnerství Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání a Kreativního Česka (IDU). Zapojujeme stakeholdery kulturní a vzdělávací politiky a zástupce v regionech, a společně skládáme mapu potřeb a výzev, na které můžeme vhodně reagovat kreativitou ve vzdělávání. Rámec debat mj. určuje i Strategie 2030+, kde vybrané cíle umí efektivně naplňovat právě kreativní učení. Rozvoj regionů a hrozby odlivu mladých lidí z nich lze řešit silnější podporou kreativity. Ta je dovedností přesahující kulturní a kreativní sektor, nabízí benefity jednotlivcům, komunitám i širším celkům a tematicky napříč agendám veřejné správy.

Moderuje: Saša Michailidis
Zahájení: Martin Baxa, ministr kultury

Panel 1

Umění a kultura je celistvou oblastí, zásadní pro všeobecný rozvoj žáků a je rovnocenná s dalšími vzdělávacími oblastmi. Konkrétně reaguje na aktuální výzvy českého školství jako je: kompetenční učení zaměřené na aktivní občanský, profesní a osobní život, rovné příležitosti, komplexní rozvoj žáků. Budeme diskutovat o pozici oblasti umění a kultura v rámcových vzdělávacích programech a o tom, jaké příležitosti lze v souvislosti s přijímáním nových koncepcí hledat či jaké bariéry zbývá pojmenovat. A jak v tom všem hledat rozvoj kompetencí nejen žáků, ale všech aktérů vzdělávání pomocí kultury a kreativních odvětví. 

Hosté:

Michal Šašek / náměstek ministra, MKČR
Jan Jiterský / předseda expertního panelu RVP, MŠMT
Roman Černík / pedagog, performer
Romana Bartůňková / pedagožka, metodička
Marek Bury, ředitel ZŠ Javorník

Panel 2

Přítomnost společenských výzev a krizí musíme nabourávat snahou o wellbeing. Panující nerovnosti potlačíme novými příležitosti, strachu z uplatnění nás zbaví dovednosti pro budoucnost a kritické myšlení. Proč do proměn zapojit kulturu a kreativitu a jak s rozvojem regionů a nerovností souvisí podpora kreativních metod učení? Jako příklad implementace zazní příklad z olomouckého kraje, který referuje mj. o významu podpory kreativního učení v Národním plánu obnovy, jehož další výzva bude brzy otevřena.

Hosté:

Jan Mušuta / MŠMT, vedoucí odboru regionální školství
Magdalena Málková / pedagožka, Global Teacher Prize 22
Jan Žůrek / radní pro kulturu Olomouckého kraje
David Tišer / ředitel AraArt, umělec, pedagog

Kdy: 18. dubna 2023, 13.00–15.30
Kde: Auditorium, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7