Konference Kulturní a kreativní prostory a města v Bruselu

Publikováno 25. 2. 2019

Konference Kulturní a kreativní prostory a města se koná 4. dubna 2019 v Bruselu u příležitosti zahájení dvouletého výzkumného projektu, jehož cílem je rozvoj participativní správy kulturních prostorů ve městech.

Cílem konference je nastínit, jakým způsobem kultura přispívá k udržitelnému společenskému a ekonomickému rozvoji, jak lze zlepšit spolupráci mezi veřejnou správou a kulturními subjekty, co obnáší nový pracovní plán Evropské unie pro kulturu a jak se lze zapojit do projektu Kulturní a kreativní prostory a města.

Konference je určena pro kulturní profesionály, politiky a další veřejné činitele, kteří se zajímají o kulturu, kreativitu, inovaci, urbanismus a jejich sociální dopady.

Na konferenci se lze přihlásit zdarma do 19. března 2019.

Detailní program konference a přihlašovací formulář lze nalézt na stránkách projektu.