Konference Kultura 2019

Publikováno 23. 10. 2018

Cílem konference je diskutovat o aktuálních tématech v oblasti kulturu, tj. situace v jednotlivých odvětvích kultury, výhled
na další období, vize, záměry, očekávané změny a rizika. Konference se zúčastní zástupci státu, jednotlivých odvětví kultury,
odborníci, politici.

Konferenci tradičně pořáda Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Termín: 27. 11. 2018
Místo: Opatství Emauzy, Vyšehradská 49/320, Praha 2

Více zde, přihlásit se můžete zde.