13. 4.

Konference A0 2022 – Naspäť k hodnotám

Publikováno 30. 3. 2022

Diskusia o udržateľnej architektúre, jej súčasnej aj budúcej podobe.

Dokážeme sa kriticky pozrieť na súčasnú situáciu a nájsť kľúč ku kvalitnejšiemu životnému štýlu, ktorý nebude záťažou pre prostredie v ktorom žijeme?
Sme to my, ktorí súčasný konzumný spôsob života dokážeme zmeniť, architekti, inžinieri, developeri, politici, úradníci, obyvatelia, všetci, ktorí svojimi rozhodnutiami tvoríme budúcnosť.

Vraciame sa naspäť k hodnotám a inšpiráciou sa nám stal Nový európsky Bauhaus, ktorý sa hlási k udržateľnosti, estetike a inklúzii. Budeme ich spoločne hľadať v urbánnom aj rurálnom prostredí.

 https://2022.iepd.sk/