Konec punku v Čechách: Operace Alta-Mira – diskuze

Publikováno 17. 10. 2018

Společenské a diskuzní setkání, které pořádá Institut umění – Divadelní ústav a Festival Hybaj ho!, se uskuteční v den 100. výročí vzniku Československa a zaměří se na začátky a konstituování profesionální české nezávislé divadelní scény v 90. letech minulého století.

Společně s aktéry z řad kulturních manažerů i umělců z ČR a ze Slovenska se pohledem pamětníků i mladé generace ohlédneme zpět do doby, kdy v české a slovenské společnosti byla dobrá nálada, umění mělo vysokou společenskou prestiž, střední Evropa byla v kulturně-politickém zájmu Evropy i světa a panovaly podmínky pro tvorbu zcela odlišné od těch dnešních. Nacházíme se dnes v diametrálně odlišné situaci? Jaké ideje a hodnoty jsme si z období společenské euforie a kvasu 90. let přenesli do 21. století? Je 100. výročí vzniku národních států v Evropě příležitostí k oslavě ideálů demokracie nebo spíše k otevírání traumatických historických zkušeností? Je nezávislá scéna v dnešním světě samozřejmostí? Na podobné otázky se pokusí odpovědět diskutující hosté a další aktéři prostřednictvím živých vstupů i předem připravených materiálů. Pozvání přijali například Nina Vangeli, Jana Návratová, Bohumil Nekolný, Marta Smolíková, Viktorie Čermáková, Jožo Vlk, Pavel Štorek, Roman Černík a další. Akci doprovodí výstava Divadlo a revoluce – První týdny Sametové revoluce v českých a moravských divadlech a VJ/DJ Martin Macháček.

Program

12.00 / společný oběd

12.30 Tomáš Žižka: úvodní performance

13.00–14.30 / I. diskuzní blok: Proměna podmínek pro tvorbu v oblasti nezávislého scénického umění v 90. letech 20. století

14.30–15.00 / přestávka

15.00–16.30 / II. diskuzní blok: Lidé, soubory a (epi)centra nezávislého scénického umění v 90. letech 20. století