Klub čtení tance: Když tanec jako gesto selhává

Publikováno 13. 5. 2020

Klub čtení tance bude čtyřikrát do roka analyzovat současný diskurz performativního umění a mapovat přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci.

When The Dancers Know The Answers

Klub čtení tance bude vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky na konkrétní téma. První Klub naváže na představení ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage.

V interakci s pozvanými teoretiky, odborníky, choreografy, umělci a aktéry současné taneční a umělecké scény, jakož i se studenty a profesory uměleckých a jiných oborů, budeme na základě bohatých referencí všech zúčastněných prohlubovat společný umělecký i společenský diskurz. V diskuzi budeme vycházet z více referencí:

Text: Jenn Joy: The Choreographic – 2. kapitola Violent Desire – Writing Laughter 

Referenční představení: ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage (více info na webu Studio ALTA)

Diskuse bude také doprovázena promítáním referencí z textu (performance: La Ribbot: Laughing Hole; Luciana Achugar: Sublime is us).

Doporučujeme si referenční text v předstihu přečíst a v 16.00 přijít na představení Assemblage, na které diskusní Klub naváže.

16.00 ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage

17.00 Klub čtení tance – kulatý stůl v ALTA Obýváku.

Vstup zdarma, místo si prosíme rezervujte ve formuláři zde: https://forms.gle/6sGexRzuuQBPVx1u9

Přihlášeným zašleme text Jenn Joy na e-mail. Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce s možností překladu.