13. 10.

Kánon historie divadelní techniky – online setkání

Publikováno 5. 10. 2022

Prezentačně-diskuzní online setkání partnerů mezinárodního projektu CANON of Technical Theatre History (Kánon historie divadelní techniky), jehož se za ČR účastní Institut umění – Divadelní ústav (IDU).

Setkání proběhne ve čtvrtek 13. října 2022 od 9.00 a potrvá zhruba do 13.00.
Povídat si budeme o sbírkách zaměřených na historické divadelní technologie, jejich správě, katalogizaci, souvisejícím online nástrojům atd.
Registraci a podrobné informace najdete zde.
Více o projektu na https://www.canon-timeline.eu/.