13. 4. — 23. 4.

Jak (se) učit pro budoucnost ukáže Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK

Publikováno 13. 3. 2023

Nestíháte měnící se svět a není vám to FUK? Už třetí ročník Festivalu FUK, jehož hlavním tématem bude PROMĚNA, proběhne od 13. do 23. dubna 2023. Jeho cílem je představit široký potenciál kreativního vzdělávání pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům.

Festival proběhne v rámci Světového týdne kreativity a inovací (World Creativity & Innovation Week) a připojí se tak ke 140 zemím po celém světě oslavujících rozmanité formy kreativity. Do festivalu je zapojeno přes 50 kulturních subjektů z různých regionů České republiky. Kompletní program festivalu bude uveřejněn na webových stránkách v polovině března 2023.

Festival FUK ukáže, že umění a kreativita jsou prostředkem k proměně vzdělávání i člověka – člověka, který potřebuje být schopný reagovat na neustálé změny světa a společnosti. Právě „proměna“ je tématem třetího ročníku festivalu. Tvůrčí přístupy ve vzdělávání přiblíží rozmanitý program přednáškami, workshopy, komentovanými prohlídkami či divadlem.

Lépe se vžít do různých situací a chápat souvislosti pomůžou účastníkům rozmanité dílny, workshopy, divadelní představení pro děti či komentované prohlídky. Odborná veřejnost může očekávat prezentace příkladů dobré praxe, pedagogické workshopy a představení výzkumů. Odborný program se například bude zabývat otázkou, jak pokročilo zapojení kreativního vzdělávání do českého vzdělávacího kontextu. Podělí se v této souvislosti o konkrétní příklady jak z Česka, tak zahraničí.

Nechte umění, ať vás promění.

Více na fuk.education.

FB event