Jak psát transkulturní literární dějiny – mezinárodní vědecká konference

Publikováno 7. 11. 2018

Setkání se koná ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1).

Konference se zaměřuje na otázku, jak se v minulosti psaly a jak by se v budoucnosti mohly psát dějiny vícero literárních kultur v různých jazycích, které koexistovaly na území českých zemí, resp. jiných multietnických regionů. Sílící zájem o interkulturní vztahy mezi literaturami v minulých letech a řada bohemistických a germanistických projektů na tomto poli vytváří dnes potřebu ohlédnout se, zmapovat a kriticky zhodnotit literárněhistorické nástroje popisu těchto vztahů. Poté, co se literární dějepisectví v minulosti vyrovnávalo s kritikou „velkých vyprávění“, s impulzy narativní kritiky a s problematikou komparativní metody, vyvstává nyní před námi výzva psaní interkulturních literárních dějin.

Účast na konferenci přislíbily čelné osobnosti bohemistiky a germanistiky, slovakistiky i slavistiky (s bohemikálním zaměřením) z České republiky, Německa a Rakouska. Konferenčními jazyky bude čeština, příp. slovenština, a němčina. Konference bude simultánně překládána.

Bližší informace naleznete na našem webu a Facebooku.