10. 5.

Jak na filantropii v kultuře – vzdělávací platforma pro neziskové organizace

Publikováno 17. 4. 2023

Konferencí o fundraisingu již proběhlo mnoho, žádná z nich se ale nesoustředila na kulturní sektor. Proto MFDF Ji.hlava pořádá konferenci, která proběhne 10. května 2023 v Praze ve SmetanaQ, kde budeme s odborníky*cemi sdílet nejnovější know-how týkající se získávání negrantových finančních zdrojů.

Vzdělávací platforma proběhne formou celodenní konference v Praze (SmetanaQ) a jejím cílem je seznámit účastníky*ice s možnostmi financování jejich kulturních institucí a projektů se zaměřením na soukromé a komerční (tedy negrantové) zdroje. Na konferenci se dozvíte od toho, jak si nastavit strategii v získávání finančních zdrojů, po to jak získat nové dárce a jak si udržet ty stávající, jak sestavit funkční dárcovský klub nebo jaký typ fundraisingu je vhodný právě pro vás.

Konference je pro všechny kulturní organizace a projekty, které chtějí s fundraisingem začít, chtějí prohloubit své dosavadní znalosti, připadá jim, že stagnují a neví jak se zlepšit. Pro studenty*ky kulturního managementu, pro současné i budoucí kulturní fundraisery*ky, pro management firem a nadací, kteří chtějí pěstovat kulturní sponsoring a neví, kde začít. A také pro veřejnost, kterou téma financování v kultuře zajímá.

Na konferenci naváže neformální diskuzní talk show o stavu fundraisingu a filantropie v Česku. Následovaná networkingem s drobným občerstvením. Hlavními hosty*kami večera budou zasvěcení donátoři*rky spolu se zástupci*kyněmi kulturních institucí. Spolu s moderátorkou Lindou Bartošovou se budou bavit o současném stavu fundraisingu a filantropie v kultuře, o budoucnosti financování kultury ze soukromých zdrojů, nebo o motivacích dárců*kyň kulturu podporovat.

Kompletní program konference najdete na stánkách ji-hlava.cz/filantropie-konference.

Vstup na konferenci je zdarma, kapacita je omezená, proto doporučujeme si místo rezervovat.

Jednotlivé prezentace