International Symposium on Electronic Art (ISEA) 2023 – výzva pro umělce a akademiky

Publikováno 4. 11. 2022

ISEA2023 hledá umělce, designéry, akademické a výzkumné pracovníky, inovátory a tvůrce, aby přispěli do diskuse o symbiotické provázanosti našeho světa.

ISEA2023 zahrnuje výtvarné umění, divadlo, hudbu, design, kinematografii, sociologii, filozofii, ekonomii, inženýrství, matematiku, biologii a další. A odvětví týkající se umění, kreativních oblastí, výzkumu a občanství v širším slova smyslu.

Hlavním tématem projektů a příspěvků je symbióza. V době globální krize –⁠ ekologické, ekonomické, hygienické a sociálně-politické –⁠ umožňuje symbióza zkoumat probíhající metamorfózy a vytvářet obraz možné budoucnosti. Sympozium funguje jako inkubátor, kde se setkají umělci, designéři, vědci a další myslitelé, kteří společně povedou dialog a debatu o procesech a praxi.

Termíny uzávěrek: 9. 11. 2022 v 16 hod. (pro umělce) a 9. 12. 2022 v 16 hod. (pro akademiky)

Více informací zde.