26. 4.

Inspirační program muzejní edukace pro pedagogy a lektory

Publikováno 22. 4. 2023

Ukázky praktických workshopů od muzejních edukátorů zapojených do sítě MuseUM JINAK určené veřejnosti a především zájemcům z řad pedagogů a lektorů.

Datum a místo konání: 26. 4. 2023 od 13.00, Pevnost poznání Olomouc

Doprovodný program Academia Film Olomouc nabídne workshopy, v rámci nichž se s vámi zástupci inovativních muzeí a institucí podělí o nápady a zkušenosti, jak edukačně pojmout různá témata ze školních osnov. Náplní první části (od 13.00 do 16.30) budou ucelené workshopy s podrobným vzhledem do jejich příprav a uplatnění. Následně bude k dispozici tržiště vzdělávacích programů, které bude mít podobu volně průchozích stanovišť, a které nabídne další ukázky aktivit uplatnitelných nejen v neformálním vzdělávání. Akce je určena široké veřejnosti, zejména pak zájemcům z řad pedagogů a lektorů.

Podrobný program akce včetně anotací jednotlivých programů naleznete zde.

Akci pořádá Platforma pro muzejní inovaci MuseUM JINAK, kterou zastřešuje muzeum NaFilM a která si klade za cíl propojovat muzejní kurátory a edukátory, kteří posouvají zažité hranice uvažování v oblasti českého muzejnictví. Realizace tohoto programu byla podpořena Norskými fondy a Národním plánem obnovy.