5. 10. — 9. 10.

I’M OUT OF HERE: Imagining life beyond final and other frontiers – workshop

Publikováno 27. 9. 2022

Tvorba objektov zo života vo vesmíre a interakcie s nimi sa stanú stavebnými prvkami komplexných svetov. Videá zachytávajúce tieto svety sa stanú portálmi, ktorými môže ktokoľvek vstúpiť do týchto špekulatívnych fikcií.

»Život za hranicami poznaného« »Vízie neznámeho« »Ľudia do vesmíru« »Ľudia vo vesmíre« »Ľudia z vesmíru« »Utópie/Dystópie« »Ekológia« »Ekonómia« »Demokracia« »Spoločnosť« »Originálna bytosť« »identita« »individuum« »V spoločnosti« »Na okraji spoločnosti« »Mimo spoločnosti«

Workshop bude prebiehať 5.– 9. 10. 2022, účasť zadarmo, počet účastníkov zhruba 10–12.

Harmonogram:

1. deň – zoznámenie, diskusia a prvý pokus

2. a 3. deň – fyzický worldbuilding; vytváranie prvkov sveta, ktorý spolu budeme zostavovať

4. a 5. deň – práca na videách a záverečná verejná projekcia na konci

Workshop bude prebiehať v časoch 10.00–17.00 (vrátane hodinovej pauzy na obed). Záverečná projekcia prebehne 9. 10. 2022 o 19.00.

Potrebujete len kameru (aj smartphone je úplne postačujúci), Váš počítač a nejaké vybavenie na prácu s kartónom (orezávače, nožnice, lepidlo, lepiacu pásku, fixky alebo čokoľvek čo Vám napadne). Objekty budú vytvárané z papiera/kartónu (nevyžadujú tak žiadne špeciálne zručnosti a sú jednoducho recyklovateľné).

Pošlite pár slov o tom, prečo Vás workshop zaujíma a portfólio/link na Vašu prácu/čokoľvek, čím pokladáte za vhodné sa predstaviť, na adresu . Vaše videá sa následne môžu stať súčasťou predstavenia, na ktorom Jozef v rámci svojej rezidencie v CO.LABS pracuje.

…………………………………………

Jozef Eduard Masarik je vizuálny umelec pracujúci naprieč rôznymi médiami. Jeho práce podrobne skúmajú špecifické aspekty reality. Fragment reality so zvláštnym sociálnym významom je izolovaný a použitý ako základ, na ktorom je postavený autonómny svet, zdanlivo nepravdepodobný, no plne ukotvený v prekvapivej realite.

https://jozefeduardmasarik.cargo.site/