2. 3.

HT: Magdaléna Kolmanová: Komický sluha rádcem v dramatu Lopeho de Vegy – přednáška

Publikováno 1. 3. 2022

Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vás srdečně zve na přednášku Mgr. Magdalény Kolmanové, Ph.D., která se uskuteční ve středu 2. března 2022 od 16.00 v učebně G01 a také on-line.

Typová postava komického sluhy, tzv. graciosa, jejíž podoba se ustálila vd ramatické tvorbě Lopeho de Vegy, je jednou z nejzkoumanějších postav divadla španělského Zlatého věku. Za více než 400 let jeho existence se ovšem nikdo příliš nezabýval tím, že kromě “komického” a “sluhy” je gracioso také rádcem svého pána a někdy dokonce i krále. Graciosovy rady nejsou jen veselou komediální ozdobou, ale také často zásadně ovlivňují děj, a to i v tragicky laděných hrách. Jak je možné, že postava sluhy získává takovou dějovou důležitost v době sílící absolutistické monarchie? Byl Lope rebel, jak se někteří kritici domnívají nebo nenapravitelný konformista, jak tvrdí druzí?

Přednáška nabídne úvod do problematiky a možné odpovědi na výše zmíněné otázky.

Mgr. Magdaléna Kolmanová, Ph.D. vystudovala obor Románské literatury na FF MU. Během studia se zabývala především postavou komického sluhy v dramatu Lopeho de Vegy. Výzkum zakončila dizertační prací, která analyzuje rádcovskou funkci této typové postavy v dramatickém i sociohistorickém kontextu. Za práci získala Cenu děkana FF a v současné době ji chystá ke knižní publikaci. Podílela se také na výuce divadla španělského zlatého věku na FF MU a na FF UPOL a na odborných překladech, kterým se nadále věnuje.

Připojit se k přednášce můžete přes MS Teams zde.