19. 1.

Horizont Evropa – hodnocení projektových návrhů pro Klastr 2 „nanečisto“

Publikováno 9. 1. 2023

Dne 19. ledna 2023 proběhne „hodnocení nanečisto“, tj. připomínkování návrhů projektů připravovaných do výzev Klastru 2 Horizontu Evropa s uzávěrkou 14. března 2023.

Akce proběhne v návaznosti na Informační den Evropské komise 17. ledna a Partnerskou burzu 18. ledna 2023 pro Klastr 2 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost.

Potenciální předkladatelé projektů mohou svůj návrh konzultovat se zkušenými hodnotiteli projektů Horizontu Evropa. Konzultace je určena předkladatelům, kteří vystupují v roli kordinátora a vedou konsorcium. Mohou získat cennou zpětnou vazbu i doporučení, jak zvýšit šance na financování projektu.

Relevantními tématy jsou výzvy Klastru 2 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost otevřené pro rok 2023. Akci pořádá tradičně evropská síť národních kontaktů pro Klastr 2 Net4SocietyHE. Hodnocení probíhá online formou. Ůčast na akci je bezplatná.

Termín pro vyjádření předběžného zájmu o tuto službu je 9. ledna 2023. Do tohoto termínu se navrhovatelé musí zaregistrovat na webové stránce Application: Pre-proposal Check

tomto dokumentu je uvedeno více informací k procesu hodnocení nanečisto, přihlášení se a výběru účastníků. Pro podrobné informace kontaktujte NCP Kláru Černou ().