Historic Houses in the Green Transition – shrnutí a záznam webináře

Publikováno 16. 2. 2022

Dnes 11. února 2022 proběhl webinář organizovaný poslankyní evropského parlamentu Pernille Weis a organizací European Historic Houses (EHH) na téma zachování výjimečného přístupu k památkám oproti běžným stavbám v nové evropské legislativě týkající se ochrany životního prostředí.

Na žádost EHH a Asociace majitelů hradů a zámků (která v České republice zastupuje nevládní mezinárodní organizaci Europa Nostra) vystoupil v rámci prezentace argumentů pro zachování této výjimky náměstek ministra kultury pro řízení Sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Vlastislav Ouroda.

Všichni přednášející se shodli na nutnosti umožnit výjimku z požadavků na energetickou bilanci budov nejenom pro stavby oficiálně prohlášené za kulturní památky, ale také pro množství dalších budov vykazujících památkové, nebo architektonické hodnoty. V opačném případě by hrozila poměrně rychlá destrukce charakteru evropských sídel, jejichž identitu výrazně spoluvytváří právě typologicky i regionálně rozmanité historické budovy v nejširším pojetí. Cílem této iniciativy je dosáhnout v nových evropských předpisech tak obecného vymezení předmětu výjimky, aby mohly členské státy EU s velmi rozdílnými právními systémy ochránit své kulturní dědictví.

V rámci diskuse byla zmíněna nutnost celostního přístupu k vyhodnocení energetické bilance budov. Památky často již délkou své existence přispěly k eliminaci zbytečné ekologické zátěže z nové výstavby, jsou stavěny z přírodních materiálů a výrazně přispívají ke kvalitě života. Samozřejmě i v případě památek lze přijmout účinná opatření ke zvýšení energetické úspornosti, je však třeba k nim přistupovat specificky, aby nebyly poškozeny jejich hodnoty.

Podrobnosti

Videozáznam