Herecký workshop ve Švandově divadle

Publikováno 4. 1. 2019

Herecký workshop Na scénu!

Termíny nejbližšího workshopu (jedná se vždy o tři lekce): 6., 13. a 20. 2. 2019 vždy od 16.00 do 19.00
Cena: 820 Kč

Člen/ka hereckého souboru Švandova divadla Vás seznámí se základními hereckými cvičeními a etudami a elementární hlasovou průpravou. Společně budeme hledat a objevovat principy herecké práce.

Dílna je nejprve zaměřena na jednoduchá herecká cvičení a etudy. Postupně zvyšujeme náročnost cvičení i improvizací a dochází i k několika konečným „tvarům“.

První setkání je zaměřeno na hru, jevištní pohyb, rozvíjení jednotlivých smyslů a základní herecké etudy. Tématem druhého setkání jsou základy a průprava mluvní, hlasové a dechové výchovy prostřednictvím odborných cvičení, dále vnímání sama sebe a setkání s hereckým partnerem, základy improvizace. Třetí setkání bývá směrováno na dialog, dramatickou situaci a složitější improvizace.

Vede Barbora Vacková.

V případě zájmu kontaktujte: Barbora Vacková, T 234 651 259 a 724 840 442, E