Herecký workshop pro mládež od 11 do 16 let

Publikováno 8. 11. 2019

Mládeži, na scénu! Po mnoha poptávkách po hereckém workshopu pro mladší věkové kategorie jsme se rozhodli otevřít hereckou dílnu pro mladé divadelníky od 11 do 16 let věku.

Člen/ka hereckého souboru Švandova divadla Vás seznámí se základními hereckými cvičeními a etudami a elementární hlasovou průpravou. Společně budeme hledat a objevovat principy herecké práce, a to hravě a zabavně!

Dílna je nejprve zaměřena na jednoduchá herecká cvičení a etudy. Postupně zvyšujeme náročnost cvičení i improvizací a dochází i k několika konečným „tvarům“.

První setkání je zaměřeno na hru, jevištní pohyb, rozvíjení jednotlivých smyslů a základní herecké etudy. Tématem druhého setkání jsou základy a průprava mluvní, hlasové a dechové výchovy prostřednictvím odborných cvičení, dále vnímání sama sebe a setkání s hereckým partnerem, základy improvizace. Třetí a čtvrté setkání bývá směrováno na dialog, dramatickou situaci a složitější improvizace.

Vede Olívia Fantúrová

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU (JEDNÁ SE VŽDY O ČTYŘI LEKCE):

27. 11. 2019 od 16.00 do 19.00
4. a 11. a 18. 12. 2019 vždy od 16.00 do 18.00

V případě zájmu kontaktujte:

Olívia Fantúrová
T 234 651 259 a 724 840 442
E