6. 7. — 10. 7.

Fyzická partitura/Immerse Performing – workshop

Publikováno 26. 5. 2023

Mezinárodní divadelní soubor Farma v jeskyni zve k účasti na pětidenní pohybové dílně s uměleckým šéfem Viliamem Dočolomanským.

Soubor Farma v jeskyni je známý pro svou specifickou metodu práce s výrazem performera. Tu charakterizuje osobní fyzická i mentální angažovanost, muzikalita a vysoká dynamika pohybu. Studio je platformou pro kontinuální osobnostní a profesní rozvoj umělců z mnoha zemí a vytvořilo si nezaměnitelný rukopis, který boří hranice mezi interpretem pohybovým, hudebním a hereckým.

Ve svých dlouhodobých projektech se členové Farmy v jeskyni soustřeďují na výzkum současných společenských témat a na hledání různých scénických výrazových možností. Nicméně základní osou individuální tvorby stále zůstává práce s akcí a fyzickou partiturou.

Pětidenní pohybová dílna seznámí účastníky s různými způsoby tvorby fyzické partitury. Zaměří se na vztah mezi vnitřní strukturou a vnější kompozicí akce, mezi rytmem a významem, mezi živou přítomností a přesnou fixací. Navede a inspiruje účastníky ke každodenní praxi, od tréninku k tvorbě, a nabídne individuální přístup s ohledem na momentální dispozice a potřeby účastníka.

Dílna se uskuteční pod vedením tří lektorů/ek: uměleckého šéfa, režiséra a choreografa souboru, Viliama Dočolomanského, a členek souboru, Hany Varadzinové a Elišky Vavříkové, kteří společně vedli desítky workshopů v ČR i zahraničí.

Workshop je otevřen studentům a profesionálům z oblasti performativního umění, ale i zájemcům bez předchozích profesionálních zkušeností. V případě velkého zájmu o dílnu budou účastníci vybráni na základě CV/motivačních dopisů.

REGISTRACE

*Účastnický poplatek: 5 300 Kč/350 EUR

Registrace (vč. zaplacení účastnického poplatku) do 25. 6. 2023 nebo do naplnění kapacity workshopu.

Workshop je součástí nového projektu souboru Farma v jeskyni Online Hero, podpořeného Fondy EHP.

*Snížená částka v Kč oproti částce v eurech je způsobena možností nabídnout zvýhodněný účastnický poplatek českým a slovenským zájemcům díky finanční podpoře MKČR a MHMP.