Fenomén POHÁDKA v současném divadle pro děti

Publikováno 3. 2. 2020

Ojedinělá interaktivní přednáška s hosty z řad odborníků i profesionálních divadelníků.

Kdy a kde: 19. března 2020 v 17.00, Divadlo Rozmanitostí, alternativní a loutková scéna MD Most

Repertoár divadel, která hrají pro děti, často vychází z lidových nebo zlidovělých pohádek. Tyto pohádky se nějakým způsobem formovaly a formují po staletí. Jak k nim přistupují současní tvůrci? Jakým způsobem promlouvá dnes k dětem klasická pohádka? To všechno vám přiblíží divadelní přednáška, kterou pořádá Divadlo rozmanitostí ve spolupráci s odborníky z Českého střediska ASSITEJ, mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež. Přednáška je určena pro širokou i odbornou veřejnost. Zvláště přínosná může být pro pedagogy základních i mateřských škol, studenty pedagogických a uměleckých oborů a další zájemce o dané téma. Přednáška zahrnuje literární i audiovizuální ukázky z inspirativních textů a inscenací. Součástí je též otevřená diskuse.

Přednášku i následnou diskusi povede Zuzana Vojtíšková, rozhlasová, divadelní a televizní dramaturgyně, doktorandka studijního programu Alternativní a loutková tvorba a její teorie na KALD DAMU Praha. Působí jako člen dramaturgické rady PerformCzech Institutu umění – Divadelního ústavu a výboru Českého střediska ASSITEJ, mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež. Píše odborné recenze a články pro časopis Loutkář, Divadelní noviny a další. Jedním z hostů Zuzany Vojtíškové bude Luděk Horký, lektor, režisér, dramaturg a pedagog, vedoucí Centra dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Je též členem mezinárodní asociace ASSITEJ.

Rezervace na 737 270 058 a 703 162 484.