26. 1. — 27. 1.

The Days After – mezinárodní teatrologická online konference

Publikováno 4. 1. 2021

Etická dilemata industriální a post-industriální společnosti v divadle 20. a 21. století.

Na 25. ledna 2021 připadá 100. výročí uvedení divadelní hry RUR v Národním divadle v Praze. V této hře, kterou napsal v roce 1920 český spisovatel, dramatik a novinář Karel Čapek, se poprvé objevilo slovo „robot“, jež společně s tímto divadelním titulem vstoupilo hned v následujících letech do povědomí světové komunity. Hra odstartovala linii vědeckofantastické tematiky v Čapkově románové i dramatické tvorbě, přičemž na zvláštní naléhavosti v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 získalo v současnosti především drama Bílá nemoc. Obě hry jsou varováním před etickými a existenciálními dilematy moderní civilizace spojenými s globálními hrozbami vyvolanými negativními dopady techniky a technologií, totalitarismem, zbrojením či pandemií. Umělá inteligence se na jednu stranu mezitím stala běžným pomocníkem a součástí našich životů, která mimo jiní skládá hudbu a maluje obrazy, na straně druhé vyvolává etická dilemata a obavy stejně silné jako před 100 lety.

Ke 100. výročí premiéry hry RUR v Národním divadle v Praze pořádá Institut umění – Divadelní ústav společně s Pražský Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry a Slezskou univerzitou mezinárodní online teatrologickou konferenci. Jejími hlavními tematickými okruhy jsou:

1. Inscenační tradice divadelních her Karla Čapka RURBílá nemoc v Československu/České republice a zahraničí: dramaturgické a režijní výklady, scénografické a kostýmní ztvárnění a kritická reflexe

2. Etická a existenční dilemata industriální a post-industriální společnosti v současném divadle příbuzná tematice her Karla Čapka RURBílá nemoc

3. Umělá inteligence v divadle

Konference nahlédne tematiku her RURBílá nemoc jak optikou současné interpretace těchto Čapkových her v českém, rakouském a portugalském prostředí, tak prostřednictvím vybraných příkladů jejich uvedení v balkánských zemích, Velké Británii, USA, Španělsku na Slovensku a v dalších zemích světa. Jeden z konferenčních bloků bude věnován scénografickému ztvárnění obou her, jehož součástí bude například příspěvek české teatroložky Věry Velemanové nebo prezentace výsledků projektu PQ STUDIO: Common Design Project na téma Bílá nemoc, který v letošním roce realizuje ve spolupráci s IDU Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru (více zde) a které představí umělecká ředitelka PQ Markéta Fantová a scénograf, pedagog a kurátor Patrick Du Wors. Konference nabídne příležitost k setkání teatrologů, dramaturgů, kurátorů a režisérů z ČR, Slovenska, Slovinska, Turecka, Portugalska, Německa a Kanady. V úvodu konference vystoupí s příspěvkem o současných etických dilematech ve vztahu k současnému stavu  techniky a technologie socioložka Tereza Stöckelová, na konferenci nebude chybět Hasan Zahirovič, renomovaný odborník na dramatiku Karla Čapka, režisér, pedagog a loutkář Marek Bečka nebo Zdeněk Vacek, ředitel Památníku Karla Čapka.

Konference se uskuteční ve dnech 26. a 27. 1. 2021 na platformě Zoom. Jednacím jazykem konference  je angličtina. Po jejím uskutečnění budou příspěvky publikovány v konferenčním sborníku.

Program a další podrobnosti na webu IDU.

Pořadatel: Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU)

Partneři: Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společnost bratří Čapků, Česká centra, Slezská univerzita (Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo)