Dokumentární divadlo jako kreativní nástroj výuky – interaktivní dílna pro pedagogy

Publikováno 26. 10. 2018

V projektu Archa.školám se snažíme vytvářet prostor pro setkání světa umění a vzdělávání. A to zejména tak, že klademe ve svých projektech důraz na rozvoj kritického myšlení, aktivního občanství a umění otevřené a kultivované debaty.

Systematicky budujeme vztah a partnerství s aktivními učiteli společenských věd, multikulturní výchovy, dramatické výchovy, historie a dalších předmětů, které tvoří součást vzdělávacích osnov základních, středních škol a gymnázií.

Tvůrci inscenací dokumentárního divadla Jana Svobodová, Philipp Schenker, Jan Burian a Jaroslav Hrdlička připravili tříhodinový program, ve kterém si účastníci prakticky vyzkouší hudební, vizuální a dramatické postupy dokumentárního divadla. Jde tedy o podobný proces, jakým na dílně prochází studenti.

Účastníci zjistí, co to dokumentární divadlo je, jaká je jeho poetika, jakým jazykem hovoří a jaká společenská témata může reflektovat. Sami také formulují svá témata, která vnímají jako aktuální.

Závěr praktické dílny je věnován diskuzi týkající se propojení postupů dokumentárního divadla a výukového programu vybraných předmětů základních a středních škol.

Dílna je určena všem pedagogům s odvahou objevovat nové kreativní postupy.

Účastnický poplatek: zdarma
Kapacita: max. 25 pedagogů
Možnost vystavení osvědčení o absolutoriu

Kdy a kde: 19. 11. 2018 od 10.00 do 13.00Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1

Kontakt:Jitka Kostelníková, Archa.školám, T 737 564 465, E