Dokumentární divadlo jako kreativní nástroj výuky – interaktivní dílna pro pedagogy

Publikováno 22. 1. 2019

Dílna je určena všem pedagogům s odvahou objevovat nové kreativní postupy.

Tvůrci inscenací dokumentárního divadla Jana Svobodová (herecká akce), Philipp Schenker (práce s předmětem), Jan Burian (sound design) a Jaroslav Hrdlička (visual art) připravili program, ve kterém si účastníci prakticky vyzkouší hudební, vizuální a dramatické postupy dokumentárního divadla. Jde tedy o podobný proces, jakým na našich dílnách dokumentárního divadla prochází studenti.

Účastníci zjistí, co to dokumentární divadlo je, jaká je jeho poetika, jakým jazykem hovoří. Sami také formulují svá témata, která vnímají jako aktuální a budou hledat pro ně vhodný divadelní jazyk. Závěr praktické dílny je věnován diskuzi týkající se propojení postupů dokumentárního divadla a výukového programu vybraných předmětů základních a středních škol.

V projektu Archa.školám se snažíme vytvářet prostor pro setkání světa umění a vzdělávání. A to zejména tak, že klademe ve svých projektech důraz na rozvoj kritického myšlení, aktivního občanství a umění otevřené a kultivované debaty. Systematicky budujeme vztah a partnerství s aktivními učiteli společenských věd, multikulturní výchovy, dramatické výchovy, historie a dalších předmětů, které tvoří součást vzdělávacích osnov základních, středních škol a gymnázií.
https://www.divadloarcha.cz/cz/vzdelavani.html

Termín: 19. 3. 2019 od 10.00 do 14.00
Kapacita: 25 pedagogů
Místo: Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1
Možnost vystavení osvědčení o absolvování dílny.
Pro registraci, prosím, uveďte, kde a co učíte a jaká je vaše motivace pro absolvování dílny.

Kontakt: Jitka Kostelníková, Archa.školám, T 737 56 44 65, E