DIVADLO A SVOBODA: Proměna paradigmatu evropské nezávislé divadelní kultury po r. 1989 – konference

Publikováno 5. 8. 2019

V rámci projektu DIVADLO A SVOBODA, který se orientuje na výzkum scénických umění v ČR a středoevropském regionu po roce 1989 z pohledu teatrologického, kulturně-politického a s ohledem na divadlo jako veřejnou instituci, pořádá Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve dnech 23. a 24. 10. 2019 ve Studiu hrdinů a Divadle DISK mezinárodní konferenci.

Rok, kdy si připomínáme 30. výročí politických změn ve střední a východní Evropě, vybízí k ohlédnutí se za ideály a nadějemi 90. let. Je to právě nezávislé divadlo, které v různých provozních modelech a konfiguracích mnohdy bylo zásadní platformou pro pokusy o jejich realizaci nejen v rovině estetické a umělecké, ale i společenské a politické. Ve značné míře se přitom inspirovalo vývojem mezinárodní nezávislé umělecké scény, která byla většině umělců za východní stranou železné opony do roku 1989 obtížně přístupná. Lze vývoj nezávislého divadla ve střední a východní Evropě v 90. letech považovat za „success story”? Je nezávislá divadelní a umělecká scéna v dnešním světě samozřejmostí? Jsou společenský statut a společenská potřeba nezávislého umění v dnešní společnosti diametrálně odlišné od ideových východisek roku 1989? Jak se dnešní nezávislá scéna vztahuje k odkazu avantgardy a neoavantgardy obecně?

Na tyto otázky se na základě vhledu do vývoje nezávislého divadla posledních 30 let pokusí odpovědět odborníci z následujících zemí: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Součástí konference je nejen konfrontace historického vývoje této části divadelní kultury formou odborných příspěvků, ale také diskusní formáty, které se zaměří na vize evropského nezávislého divadla pro budoucnost.

Více zde.