15. 6.

DigiTraining – Final Hybrid Showcase

Publikováno 7. 6. 2022

Závěrečná akce projektu DigiTraining se koná online (Brusel) i offline 15. června 2022. Jejím cílem je představit pokrokové možnosti digitáoních technologií a demonstrovat jak může podpora EU pomoci při vytváření vhodných podmínek pro inovace.

Projekt DigiTraining poskytuje malým a středně velkým muzeím a dalším institucím kulturního dědictví digitální a manažerské nástroje

Program akce zahrnuje průřez jednotlivými fázemi vzdělávacích programů v průběhu let. Slovo dostanou také příjemci školení a školitelé samotní. Následuje inspirativní a vzdělávací panel „Lessons-learned“ s kvalifikovanými školiteli a odborníky.

Více informací zde.