Dětské taneční studio se znovu vrací do Braníku

Publikováno 30. 6. 2022

Konzervatoř Duncan centre otevírá po krátké pauze své Dětské taneční studio: Kurzy taneční a pohybové výchovy pro děti. Pro následující školní rok 2022/2023 budou probíhat kurzy pro děti ve věku 3–12 let pod vedením Barbory Ptáčkové, absolventky KDC.

Na co se můžete v rámci dětského tanečního studia těšit?

Seznámíme vaše děti s taneční metodou Duncan, která přirozeně rozvíjí dětský taneční projev. Pomůžeme dětem objevit taneční improvizaci, která je jasnou součástí tanečního procesu a spolu s hudebním cítěním vede děti tanečním světem, ale i sám k sobě. Chceme děti provést kreativním světem, kde je hra a fantazie podpořena vědomou fyzickou tvorbou.

Otevíráme dětské taneční kurzy pro 3 věkové skupiny:

3–5 let: lekce 45 minut (15.00–15.45) 2 970 Kč/pololetí*

6–9 let: lekce 60 minut (15.50–16.50) 3 960 Kč/pololetí*

10–12 let: lekce 90 minut (16.55–18.25) 5 940 Kč/pololetí*

*ceny jsou kalkulovány s ohledem na počet lekcí v daném pololetí (18 lekcí/pololetí).

Lekce budou probíhat každý čtvrtek v budově ZŠ Školní, Braník.

Lekce povede po celý rok Barbora Ptáčková (absolventka KDC). Ve druhém pololetí se budou lekcí účastnit i studentky posledního ročníku konzervatoře, které budou hodiny nejen sledovat, ale také se aktivně podílet na jejich vedení.

První hodina 8. září je otevřená všem zájemcům o taneční kurzy. Přihlášky přijímáme do 11. září 2022.

Kapacita: 15 dětí/kurz

Máte zájem o naše dětské taneční studio?

Vyplňte přihlášku a zašlete ji na e‑mail .

Upozorňujeme, že po zaslání přihlášky na kurz, je přihlášení závazné. V případě malého zájmu o taneční kurzy nebude studio otevřeno. Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za I. pololetí se splatností v průběhu září.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat ().

Souhrnné informace a přihlášku naleznete na webových stránkách.

——————————-

Barbora Ptáčková, DiS. (2000) je absolventkou Konzervatoře Duncan centre v Praze. V roce 2020 se účastnila zahraniční stáže na University of Malta. V současné době se věnuje tvorbě a interpretaci tanečních projektů. Spolupracuje například s Manus.Art.Collective nebo uměleckým sdružením Pulsar Prague. V roce 2021 byla součástí projektu Nezřízeni, který dal vzniknout jejímu autorskému představení Spára: průniky. Jejím záměrem je se v choreografické činnosti nadále rozvíjet. Účastnila se workshopů současného tance s Francisco Córdovou, Marco Torricem nebo Jakubem Zemanem a Eliškou Benešovou. Zajímá se o propojení mezi jednotlivými uměleckými obory. V poslední době se podílela na přípravě videa pro projekt „Is It just a Myth?“ ve spolupráci s Nelou Britaňákovou, absolventkou AVU. Dalším projektem ve stejné spolupráci byla performance „Mystical Eclipse“. V l. 2021/2022 vyučovala tanec ve studiu Tušení v Tuchoměřicích. Mimo jiné se zajímá o východní filosofie a alternativní způsoby léčení.