Demonstrace Za živou hudbu! aneb Nechte živou hudbu hrát!

Publikováno 23. 7. 2020

Nastal čas, pohár naší trpělivosti a poslušnosti právě přetekl, MUSÍME BÝT SLYŠET! Ve stínu posledních událostí svoláváme na 27. 7. 2020 demonstraci Za živou hudbu! (s podtitulem Nechte živou hudbu hrát!).

Kdy a kde: pondělí 27. července 2020 od 18.45 do 21.00, Staroměstské náměstí, Praha 1

Společně vyjádříme nespokojenost s chováním vlády a zmocněných úředníků vůči hudebnímu sektoru.

VÝZVA

Jako první jsme přišli o práci kvůli opatřením proti koronaviru a dodnes nevidíme světlo na konci tunelu. Není jasné, od kdy bude možné pořádat větší hudební akce ani za jakých podmínek. Vláda omezila naši svobodu podnikání a možnost pracovat a nemá se k tomu, aby tuto situaci řešila. Naše aktivity běží jen na patnáct procent, nekonají se festivaly, koncerty, hudebníci mají zrušená vystoupení, nevyrábí se hudební nástroje, technické firmy nemají práci a můžeme ve výčtu pokračovat. My tu situaci známe, ale rozumí tomu vláda?

SOUČASNÝ STAV

1. Jsou zakázány akce nad 1 000 lidí – není jasné, kdy to bude jinak a jaká budou další opatření a podmínky. Navíc jsme se v posledních dnech stali svědky zvůle moci, kdy i tyto připravené akce jsou rušeny z minuty na minuty na základě zákona o ochraně veřejného zdraví nekompetentní mocí úředníků.

2. Koupaliště, sportovní utkání, nákupní centra, městské akce navštěvují tisíce lidí, lidé jezdí na dovolené na pláže, kde se kumulují, v MHD jezdí denně desetitisíce lidí, do velkých továren denně chodí tisíce lidí.

3. Epidemiologové, politici a média šíří strach a vzbuzují nedůvěru ke kulturním akcím, proto se neprodávají vstupenky a ruší se i nově plánované akce do 1.000 účastníků do konce roku.

4. Hudební sektor běží pouze na 15 %.

5. V sektoru je zaměstnáno celkem 130 000 lidí – spousta odborných profesí hledá jakoukoli práci a odchází jinam.

Je potřeba se ozvat a být vidět! Jinak se nic nestane.

CO CHCEME PO VLÁDĚ?

1. Vytvoření jasného plánu epidemiologických opatření pro hromadné akce – požadujeme přípravu jasného a dlouhodobého plánu pro rozvolňování, případně opětovné zavádění hygienických opatření proti šíření viru SARS-CoV-2. Požadujeme stanovení jasných parametrů, ze kterých budou v budoucích měsících opatření vycházet. Za jakých podmínek dojde ke zvýšení stávajícího limitu 1 000 návštěvníků hromadné akce v rámci jednoho sektoru? Při jakých skutečnostech by došlo k opětovnému zpřísnění opatření? Na přípravě tohoto plánu jsme plně připraveni se podílet a opakovaně nabízíme svou odbornost v oblasti pořádání hromadných akcí.

2. Urychlené spuštění přislíbených podpůrných programů – požadujeme obnovení programu finanční podpory OSVČ a osob pracujících v režimu dohod dříve označovaného jako „pětadvacítka“ pro pracovníky ve všech oblastech, které jsou dodnes zásadním způsobem omezeny vládními opatřeními proti šíření viru SARS-CoV-2, především pak pracovníků v oblasti kultury. Požadujeme co nejrychlejší spuštění programu COVID: kultura pro kompenzaci marně vynaložených nákladů kulturních subjektů v parametrech dle námi opakovaně uplatňovaných připomínek.

3. Přípravu plánu obnovy živé kultury po skončení koronavirové krize – požadujeme prosazení souboru opatření, která pomohu znovu nastartovat hudební trh, který se během koronavirové krize prakticky zastavil. Pro dosažení tohoto účelu navrhujeme následující opatření:

a) Systémové snížení nájemného u nemovitostí sloužících dočasně či trvale k provádění uměleckých výkonů. Apel na samosprávy k následování tohoto kroku.

b) Snížení sazby DPH na 10 % na ty kulturní statky, které v nejnižší sazbě prozatím nejsou (prodej hudby, provedení uměleckého vystoupení, zajištění uměleckého vystoupení, služby v oblasti pořádání kulturních akcí).

c) Zvážení dočasného zavedení 0 % sazby DPH na veškeré kulturní statky platného do 24 měsíců od ukončení všech omezení pro pořádání hromadných akcí.

d) Zřízení samostatného fondu hudby po vzoru kinematografie, který by umožnil rychlé a efektivní řešení ekonomických problémů v případě potřeby zavádění dalších opatření.

UKAŽME, ŽE TO MYSLÍME VÁŽNĚ! 

FB událosthttp://www.zazivouhudbu.cz/vyzva-vlade

Česká obec hudební

#zazivouhudbu #nechtezivouhudbuhrat