Debata o podpoře a situaci současné hudby v České republice

Publikováno 19. 8. 2019

Panelová debata se uskuteční 25. srpna 2019 od 11.00 do 15.00 (Centrum Pant, Čs. legií 22) v rámci festivalu Ostravské dny.

Pozvání přijala řada osobností našeho hudebního života. Budeme se věnovat podmínkám, v jakých současní skladatelé tvoří, možnostem a kvalitě uvádění jejich práce v různých situacích koncertního provozu a také způsobům, jakým současnou hudbu reflektují média.

Čtyři základní okruhy velké nedělní debaty:

Podpora současných skladatelů – grantové komise, stipendia, nadace, mecenáši
Podoba a podpora festivalů, abonentních řad a koncertů zaměřených na současnou tvorbu 
Pozice současné hudby v běžných programech příspěvkových institucí
Reflexe současné hudby v médiích – specializovaných, velkých, lokálních i bulvárních

Pozvání do debaty přijali:
Petr Bakla, skladatel a ředitel Hudebního informačního střediska
Mikuláš Bek, senátor, rektor Masarykovy univerzity, muzikolog
Petr Daněk, muzikolog, publicista, pedagog
David Danel, houslista, umělecký šéf ansámblu Prague Modern
Markéta Dvořáková, skladatelka, umělecká šéfka festivalu Hudební současnost
Dita Eibenová, programová manažerka galerie pro současné umění PLATO
Jonáš Harman, ředitel Moravské filharmonie Olomouc
Marek Hrubecký, dramaturg Filharmonie Hradec Králové
Marek Keprt, skladatel, ředitel a dramaturg festivalu MusicOlomouc
Eva Kesslová, ředitelka Orchestru BERG
Martin Klusák, dramaturg ČRo Vltava
Pavel Klusák, nezávislý publicista
Jan Klusák, skladatel
Petr Kotík, skladatel, flétnista, dirigent, umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby
David Mareček, generální ředitel České filharmonie
Ivo Medek, skladatel, publicista, organizátor
Marek Pokorný, ředitel galerie pro současné umění PLATO
Michal Rataj, skladatel, pedagog
Pavel Šnajdr, dirigent, umělecký šéf Brno Contemporary Orchestra
Miroslav Srnka, skladatel, pedagog
Pavel Turek, hudební publicista (Týdeník Respekt)
Michaela Vostřelová, hudební publicistka, zástupkyně šéfredaktora (časopis Harmonie)

Debatu moderuje Boris Klepal.

Vzhledem k počtu panelistů se diskutující na pódiu budou střídat, a to ve čtyřech cca padesátiminutových blocích se třemi přestávkami. Do každého bloku mohou vstupovat svými postřehy panelisté, kteří zrovna nejsou na pódiu, stejně jako publikum. Debatu zaznamenává Český rozhlas, který ji také ze záznamu odvysílá.