24. 2.

Další setkání iniciativy #zakreativnicesko

Publikováno 15. 2. 2022

V minulém roce se nám společně podařilo podpořit ambice ministerstva kultury a získat z porcování Národního plánu obnovy (NPO) 8,2 mld. Kč.

Stávající situaci rámcově shrnujeme na webu: Plán obnovy | zakreativnicesko.cz. Děkujeme, že se řada z Vás zajímá i o stav implementace a to, zda se podaří využít této příležitosti a cíle na půdě MK realizovat. Snažíme se apelovat na pokračující spolupráci se sektorem, zajištění informovanosti a přehledné koordinace. Vedle šance vnímáme i řadu rizik. Informace chybí všem a kapacity MK jsou pro plnění NPO značně omezené. Čekáme i na finalizace případných změn, které se stále v NPO mohou udát s ohledem na probíhající revize novou vládou.

Dne 4. února 2022 se uskutečnil online call s pana ministrem Baxou a dalšími zástupci MK, kde #zakreativnicesko zastupovali vybraní ambasadoři. Cílem bylo představení naší iniciativy panu ministrovi a předání základní reflexe ke směřování NPO a dosavadnímu nastavení spolupráce se sektorem. Zápis tohoto setkání najdete zde: Média | zakreativnicesko.cz

Zveme Vás na setkání signatářů a aktérů z kulturního a kreativního sektoru, kteří sledují vývoj NPO. Online diskuze se uskuteční 24. 2. 2022 od 9.30 do 11.30. Pan ministr bude přítomen v čase 9.45 do 10.45. Pozvali jsme jmenovitě i paní náměstkyni Petru Smolíkovou, která je dle poslední informace hlavní koordinátorkou NPO na MK. Prosíme zájemce o účast, aby se registrovali zde. Následně obdržíte odkaz na call.

Sledujte nás na webu #zakreativnicesko nebo na sociálních sítích Kreativního Česka FacebookInstagram nebo Twitter.