Culture and Climate Resilient Development – online kurz

Publikováno 6. 2. 2023

Platforma #LearningWithUCLG vypisuje MOOC (Massive Online Open Course), který zkoumá roli kultury v rozvoji odolnosti vůči změně klimatu a zaměřuje se na perspektivu místních a regionálních samospráv, jakož i kulturních organizací ze všech kontinentů.

Kurz vás naučí:

  • Jak zajistit, aby se umění, kultura a kulturní dědictví podílely na vytváření odolné budoucnosti; žádoucích způsobů života mimo uhlíkovou ekonomiku.
  • Jak se zapojit do profilů změny klimatu a scénářů zranitelnosti.
  • Jak prohloubit mezioborovou spolupráci při řešení klimatické krize.
  • Jak identifikovat potenciální napětí i soulad, které mohou vzniknout mezi klimatem a kulturou, jak sladit kompromisy a maximalizovat synergii.
  • Jak řešit výzvy spojené se změnou klimatu kulturní optikou a z hlediska rovnosti a spravedlnosti.

Více informací zde.