20. 4. — 21. 4.

Čerstvý vítr – konference

Publikováno 8. 2. 2023

Konference Čerstvý vítr se uskuteční 20. a 21. dubna 2023 v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně (Husova 14).

Konference, která se bude konat v rámci festivalu Brno Art Week 2023 je věnována zprostředkování a popularizaci moderního a současného výtvarného umění a je určena profesionálům*kám a taky studentkám*ům výtvarných, pedagogických a uměleckých škol, uměnovědných a dalších spřízněných oborů. Zaměří se na inovativní formy zprostředkování umění a galerijní pedagogiky a autorské experimenty, které reagují na proměnu současného diskurzu. Vystoupí zde autorky a autoři knih, edukačních programů a dalších popularizačních forem, kteří dokázali přitažlivě, ale zároveň erudovaně podnítit zájem dětí i dospělých. V příspěvcích a diskuzich vysvětlí svoje tvůrčí záměry a přístupy, naznačí i slepé uličky a rizika vlastního snažení.

Konference je rozdělena do dvou dnů:

Čtvrtek 20. 4. se zaměří na knihy o galeriích a umění, designu či architektuře.

Pátek 21. 4. bude věnovaný interaktivním zónám ve výstavách a expozicích se zamerením na výstavní participativní projekty s novými formáty práce s publikem a proměny edukačních a doprovodných programů.

Bližší informace, včetně seznamu přednášejících a témat, naleznete na facebookové události Konference Čerstvý vítr.

Vstup na konferenci je zdarma, akce se je možné zúčastnit v plném rozsahu, nebo si vybrat jeden z dnů. Doporučujeme rezervaci prostřednictvím e-mailu (), kapacita sálu je omezená.

Konferenci Čerstvý vítr organizuje Galerie TIC a Katedra výtvarné výchovy PdF MU ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a je součástí Brno Art Week 2023.

Akce je realizována v rámci Národního plánu obnovy (NPO): Podpora projektů kreativního učení, financovaného z prostředků Evropské unie.