Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA – otevřená výzva na Choreografické fórum

Publikováno 5. 2. 2019

Choreografické fórum je již tradičně součástí doprovodného programu České taneční platformy. Navíc ale otevíráme osm placených míst, která jsou určená profesionálům a zahrnují čtyřdenní festivalový pas na ČTP.

Choreografické fórum je již tradičně součástí doprovodného programu České taneční platformy. Při diskuzích o zhlédnutých představeních se letos setkáme již po deváté Na choreografické fórum jsou zváni všichni diváci, jenž mají chuť debatovat o choreografiích, které právě viděli, chtějí znát úhel pohledu tanečních profesionálů z České republiky i ze zahraničí a konfrontovat své názory s odborníky i širokou veřejností. Navíc ale otevíráme 8 placených míst, která jsou určená profesionálům a zahrnují čtyřdenní festivalový pas na ČTP.

Choreografické fórum
Termín: 1.–4. dubna 2019
Místo: Praha (v rámci programu ČTP)
Cena: 700 Kč (pas na 4 dny ČTP a 3 dny teoretický seminář s pozvanými hosty)

Zahraničními hosty letos budou americko-francouzská taneční teoretička, umělkyně, koordinátorka festivalu Video Dance Festival of Burgundy působící v Paříži Marisa Hayes a italský profesor historie performance a divadla na Akademii Susanne Beltrami v Miláně Lorenzo Conti.

Česká taneční platforma uvádí každoročně vybrané inscenace současného tance a pohybového divadla uvedené v posledním roce. Choreografické fórum je platformou pro diskusi nad těmito konkrétními díly, probíhá formou řízené diskuse mezi tanečnímu odborníky z České republiky, pozvanými hosty ze zahraničí a veřejností.

Skupina složená z odborných tanečních kritiků a choreografů z ČR i ze zahraničí bude na fóru analyzovat choreografické téma pomocí zhlédnutých představení a společnou debatou otevře diskusi i s širší veřejností. Forma řízené diskuze se v minulých letech velmi osvědčila právě proto, že diskuzi zpřístupňuje laikům i odborníkům, kteří se snaží na příkladu daného představení společně lépe porozumět tomu, co znamená choreografie.

V letošním roce exkluzivně otevíráme 8 míst pro umělce – studenty, rozvíjející se choreografy nebo tanečníky, kteří od nás obdrží festivalové pasy a fórum se pro ně stane intenzivním seminářem obohacujícím kritickou reflexi tvorby současné taneční scény v ČR.

Marisa Hayes je francouzsko-americká spisovatelka a umělkyně. Je autorkou knih, recenzí, a článků o tanci pro řadu tištěných i online médií. V současné době je Marisa šéfredaktorem francouzského tanečního časopisu Repères, cahier de danse. Marisa je také koordinátorkou festivalu Video Dance Festival of Burgundy a lektorkou letní taneční školy Erasmus+ v Paříži. Marisa v USA vystudovala klasickou baletní techniku i současný tanec, také studovala v Japonsku butó u Kazua Ohna. Marisa je absolventkou interdisciplinárních umění, historie tance a vizuálního umění na Goddard College ve Vermontu a na pařížské Sorbonně.

Lorenzo Conti je taneční teoretik, specialista na komunikaci a intenzivně se zabývá rozvojem publika. V současné době vyučuje dějiny divadla a performance na Akademii Susanne Beltrami. Pracoval jako manažer komunikace v tiskové kanceláři DANCEHAUSpiù v Miláně, jednoho ze čtyř National Production Center of Dance. Lorenzo ve spolupráci s divadly a festivaly realizuje projekty pro rozvoj publika. Ve spolupráci s kritickou revue Stratagemmi-Prospettive Teatrali navrhl a podpořil program DOC – DANCE ON CRITICS – workshop zaměřený na současný tanec a divadelní psaní, určený mladým tanečníkům a studentům vysokých škol. Jeho výzkum je založen na  strategiích rozvoje publika pro taneční publikum. Od roku 2017 je kurátorem každoročního setkání DANCE MEETTINGS, série panelových diskusí a kulatých stolů zaměřených na organizaci, distribuci a propagaci tance v Itálii.

Více informací na www.se-s-ta.cz

Přihlášky zasílejte pomocí online formuláře nejpozději do 28. února 2019: https://goo.gl/forms/5jOo1Kx3haDsumkv2

Kontakt: Zuzana Žabková, E