20. 4.

Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty (1. díl)

Publikováno 16. 4. 2021

Cyklus internetových diskuzních klubů (20. 4.–27. 5. 2012, každé úterý v 17.00).

Události posledního roku totálně proměnily svět. Dřívější jistoty, byť často jen zdánlivé, rozmetal neviditelný virus. Ekonomika, školství, zdravotnictví, rodina, žádná oblast našeho života nezůstala ušetřena. Ani kultura, tento mnohdy neviditelný a nedoceněný základ existence a fungování lidské společnosti. Pandemie ale také náhle a bezohledně odhalila, co zůstávalo v celé šíři společenských aktivit a jevů skryto. Nic nebude jako dřív, proměny společnosti začaly.

Vážná či klasická hudba je považována většinou populace za cosi elitního a méně srozumitelného, a tudíž tak trochu nezajímavého a zbytečného. Tento názor není vůbec nový, vine se jako červená nit mnohasetletou historií hudební kultury. Její podoba se v průběhu staletí proměňovala a dnes si její aktéři – tvůrci, interpreti, manažeři, ale také konzumenti, tedy všichni, pro něž je hudba důležitou součástí života, kladou otázku, co bude s vážnou hudbou dál. Jak budou vypadat produkce, tedy koncerty, záznamy, sdílení na sítích, jak se bude vnímána nová hudba, jak budou na proměny společnosti reagovat organizátoři, tělesa a hudebníci samotní, kam povede soupeření mezi dvěma póly hudebního univerza – hudbou vážnou a „nevážnou“? A mnoho dalších otázek.

Hledáním odpovědí se bude zabývat internetový diskuzní klub nazvaný Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty. V otevřené disputaci o různých problémech vážné hudby se potkají osobnosti z různých sfér hudby, hudebníci, manažeři, teoretici, kritici. Diskuze bude otevřena i podnětům veřejnosti. Šest podvečerů. Každé úterý v 17 hodin. Na platformách YouTube, Facebook a webových stránkách partnerů projektu.

Začínáme 20. dubna 2021 v 17 hodin, YouTube stream (link bude taktéž zveřejněn v pondělí 19. dubna na http://kam.vse.cz/).

Téma č. 1: Co je a kde se vzala „vážná hudba“? Jaká je její dnešní podoba a význam?

Moderátor: PhDr. Ilja Šmíd – hudební manažer, pedagog Katedry arts managementu PHF VŠE

Oponent: prof. PhDr. Jiří Štilec, Ph.D. – hudební producent, vedoucí katedry hudební produkce HAMU

Účastníci:

prof. Ivan Klánský – klavírní virtuos, děkan HAMU

PhDr. Petr Veber – muzikolog, hudební kritik a spoluzakladatel portálu KlasikaPlus

doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. – muzikoložka, vedoucí katedry hudební produkce JAMU Brno

Vilém Veverka – hudebník

Mgr. Jan Žemla – ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava

Producent: Katedra arts managementu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické

Koproducent: Katedra hudební produkce Hudební fakulty Akademie múzických umění

Partneři projektu: KlasikaPlus – Portál o klasické hudbě, Český rozhlas D-dur, AuraMusica, Institut umění – Divadelní ústav (IDU), Hudební rozhledy, Sdružení umělců klasiky (SUK), ASOPS