Budilova divadelní škola otevírá kurzy pro rok 2019/2020

Publikováno 2. 9. 2019

Stále nejste jisti, co vám studium Budilovy divadelní školy může přinést? Využijte jednodenního semináře, na kterém se navzájem ochutnáme! V sobotu 21. září 2019 plnohodnotně vyzkoušíte, kam se můžete studiem BDŠ posunout.

Naši studenti se sjíždějí z celé republiky, proto intenzivní studium probíhá formou víkendových seminářů vždy jedenkrát až dvakrát za měsíc.

Studenti ucelené celoroční výuky zakončené závěrečnou zkouškou při včasné úhradě mohou využít výrazných slev.

BDŠ jako jediná v ČR a na Slovensku vychází z principů metody Jacques Lecoq. Tato jedinečná francouzská metoda otevírá nové cesty – jak v oboru herectví, tak i v ostatních tvůrčích oborech (scénografie, dramaturgie, režie, choreografie a dalších). Akcentuje hru a dramatickou tvorbu, profesionálům pomáhá uvolňovat stereotyp hereckého projevu, posouvá hranice fyzických možností.
Semináře a pravidelná studia BDŠ nabízejí fyzickou průpravu, scénický pohyb, dramatickou improvizaci, práci s hlasem a vnímání prostoru. Důraz je kladen na autorskou tvorbu, individuální i kolektivní.
Komplexní studium vede k individuálnímu vývoji každého tvůrce – a zároveň vytváří tvůrčí kolektivy.
Naši studenti jsou každoročně přijímáni ke studiu nejrůznějších fakult AMU včetně zahraničních škol.

Práce je vedena pedagogy Budilovy divadelní školy, kteří metodu Jacques Lecoq vystudovali, či její principy rozvíjejí dalšími kvalitními metodami.

Studenti absolvují pololetní i závěrečnou zkoušku a po ukončení studia obdrží osvědčení o absolvování studia. Škola také studentům vystavuje potřebná doporučení.

KDY: 21. září 2019
KDE: Studio Citadela, Klimentská 16, Praha
ČAS: 10 až 18 hod.
CENA: 1 500 Kč

REGISTRACE: E
Podrobnější informace: www.budil.cz