8. 6.

Bezgrantový fundraising – seminář

Publikováno 27. 4. 2023
spolek Kreativní Olomouc pořádá workshopy, semináře, webináře i masterminds

Spolek Kreativní Olomouc pořádá ve čtvrtek 8. června 2023 vzdělávací seminář pro kulturní subjekty na téma: Bezgrantový fundraising pod vedením lektorek z Agentury pro kulturní sponzoring Targeta.

Seminář proběhne ve čtvrtek 8. června 2023, mezi 9.00 a 17.00 v Červeném kostele a díky participaci Olomouckého kraje bude pro 6–8 zástupců vybraných kulturních subjektů zcela zdarma.

Cílem semináře je představit možnosti spolupráce s komerčním/soukromým sektorem a cesty vedoucí k získávání financí – jak a kde hledat správného partnera, jak co nejlépe napsat sponzorskou nabídku, kde peníze získávat a kde šetřit rozpočet formou barterových sponzoringů, zda a jak založit mecenášský klub, kde najít další možnosti spolupráce s komerční sférou, jak nastavit přemýšlení o fundraisingu jako o partnerském, oboustranně prospěšném vztahu.

Podrobné informace viz open-call (deadline 8. května 2023): https://forms.gle/e46kNaDkB1PFSb7j9

Pořadatelem je Olomoucký kraj, agentura pro kulturní sponzoring Targeta a spolek Kreativní Olomouc.