Autentické, nebo povrchní? Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu – konference

Publikováno 15. 7. 2019

28. konference bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků.

Termín a místo konání: 22. až 24. 9. 2019, Bad Ischl

Jakou podobu může mít konstruktivní spolupráce mezi muzei a cestovním ruchem? Co potřebují muzejní instituce, chtějí-li spolupracovat s poskytovateli turistických služeb? Jaké strategie sleduje cestovní ruch v oblasti kulturní turistiky? Jaké trendy zde hrají hlavní roli a budou udávat tón v budoucnu?

Na tyto i další otázky se zaměří mezinárodní konference, kterou pořádá Svaz hornorakouských muzeí ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku a Saským zemským ústředím pro muzejnictví při Státních uměleckých sbírkách Drážďany.

Přihlášky zasílejte poštou nebo na e-mail nejpozději do 4. září 2019: Verbund Oberösterreichischer Museen, Welser Straße 20, 4060 Leonding, Österreich; E

Konferenční poplatek činí 20 € za osobu. Účast na konferenci je možná pouze poté, co obdržíte potvrzení o vašem přihlášení.

Jednacími jazyky jsou čeština a němčina. Konference bude simultánně tlumočena.

Více na www.ooemuseen.at nebo www.cz-museums.cz