14. 9.

Audiovizuální/fotografické záznamy divadelních inscenací – kolokvium

Publikováno 12. 9. 2022

Kolokvium Audiovizuální/fotografické záznamy divadelních inscenací se koná 14. 9. 2022 v rámci Mezinárodního festivalu DIVADLO v Plzni.

Již více než dvacet, od roku 1999 se při příležitosti Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni konají workshopy divadelní fotografie, od roku 2002 k tomu přibyly videoworkshopy. Tím se stal plzeňský divadelní festival jedním z kontinuálně nejdéle dokumentovaným divadelním festivalem Evropy. Současně vznikl rozsáhlý audiovizuální archív festivalových aktivit.

Jako součást jubilejního 30. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo se bude konat společné kolokvium, kde budou nejen účastníci obou workshopů reflektovat své zkušenosti, diskutovat o odlišnostech dokumentace prostřednictvím obou médií, teoreticko-estetickou problematiku dokumentace divadelních inscenací, stejně jako odborné i praktické zkušenosti s její realizací. Fotografie, filmy, videa a zvukové záznamy způsobily v minulém století revoluci v divadelní dokumentaci, protože konzervovaly nejen muzejní artefakty, ale také přímo dokumentovaly scénickou hru na jevišti. Nové dimenze v této dokumentaci se objevily v posledních desetiletích v souvislostí s digitalizací v médiích. V této souvislosti se nabízí otázka, jaké změny ve výrobě, ale i ve sběratelství, evidenci a veřejné prezentaci z tohoto vývoje vyplývají a jak vědecky, technologicky a právně naložit s těmito záznamy v nových médiích.

Tyto otázky vzbuzují velký zájem nejen u účastníků workshopů, ale i u další odborné veřejnosti. Kolokvia, oficiálně pořádaného festivalem se zúčastní také Institut umění –⁠ Divadelní ústav (IDU) a Divadelní oddělení Národního muzea v Praze, divadelní oddělení Freie Universität Berlin a Německé centrum Mezinárodního divadelního institutu (ITI).

Kolokvium se bude konat dne 14. září 2022 od 10.00 do 16.30 v kulturním centru Nádraží Jižní předměstí v Plzni.

Podrobnosti