Ateliéry pohybového divadla a tance pro dospělé i děti

Publikováno 21. 8. 2019

Divadlo Archa opět otevírá oblíbené ateliéry pohybového a fyzického divadla. Ateliéry probíhají v úterky a čtvrtky. První hodiny 1. října a 3. října 2019 jsou otevřené a jsou zdarma. Lektorky ateliérů jsou profesionální tanečnice, pedagožky, choreografky.

Fyzické a taneční divadlo pro všechny věkové kategorie I
Lektorka: Veronika Knytlová
Úterý 18.30–20.00 / 14 lekcí / od 1.10. 2019 do 21. 1. 2020
„Ateliér nabízí úvod do fyzického a tanečního divadla. Osu naší práce bude tvořit improvizace a hra. Hledání a následné posouvání hranic pohybových možností vlastního těla. Imaginace jako fyzická odpověď formou úkolů a cvičení. Posilování důvěry k vlastnímu tělu. Ateliér je určen všem věkovým kategoriím, začínajícím tanečníkům a všem, kdo se zabývají nebo chtějí zabývat tancem.“ Veronika Knytlová, lektorka

Fyzické a taneční divadlo pro všechny věkové kategorie II
Lektorka: Veronika Kacianová
Čtvrtek 17.30–19.00 / 14 lekcí / od 3. 10. 2019 do 16. 1. 2020

Taneční ateliér pro děti od 7 do 12 let
Lektorky: Veronika Kacianová a Marta Trpišovská
Čtvrtek 15.15–16.45 / 14 lekcí / od 3. 10. 2019 do 16. 1. 2020

Taneční ateliér pro děti od 4 do 6 let
Lektorky: Veronika Kacianová a Marta Trpišovská
Čtvrtek 14.00–15.00 / 14 lekcí / od 3. 10. 2019 do 16. 1. 2020
„Oba naše ateliéry jsou založeny na přirozeném pohybu, dětské fantazii a vědomé práci s tělem. Prostřednictvím improvizací, přirozeného pohybu a hudby budeme rozvíjet osobité vnímání pohybu každého dítěte. Společné objevy propojíme v zážitek, který umožní dětem poznat spontánní radost z tance.“ Veronika Kacianová a Marta Trpišovská, lektorky

Hýbánky – Ateliér – dramaťáček pro nejmenší děti od 4 do 6 let
Úterý 15.30–16.30 od 1. 10. 2019 do 21. 1. 2020
„Náš nový ateliér pro nejmenší děti se formou přirozených her zaměřuje poznávání těla, mysli, dechu, probouzení a tříbení smyslů. Organicky propojujeme nejrůznější žánry – pohyb, hlas, zvuk a výtvarnou tvorbu. Přirozenou cestou v dětech podněcujeme schopnost dívat se na svět a na sebe sama z různých úhlů pohledu. Chceme se vyhnout neustále prosazovanému nároku na výkon, místo něj dáváme prostor kreativitě a radosti z ní. Rozvoj tvořivosti a fantazie doplňujeme podporou optimálního rozvoje motoriky.“ Veronika Knytlová a Radmila Krásenská, lektorky

Cena jednotlivých ateliérů je 2 000 Kč a všechny jsou zakončeny veřejnou prezentací v Divadle Archa.
Sourozenci a další rodinní členové mají slevu.
Ateliéry se odehrávají ve studiu Divadla Archa, ul. Zlatnická, Praha 1
Přihlášky a informace: Radmila Krásenská, E