Ateliér současného tance s Veronikou Knytlovou

Publikováno 28. 7. 2022

Ateliér současného tance je otevřený všem napříč věkem, mužům, ženám i všem ostatním, kteří chtějí poznávat a rozvíjet škálu výrazových prostředků svého těla v pohybu. Předchozí zkušenost s pohybem není ani překážkou, ani není nutná.

  • Ateliér současného tance je otevřený všem, kteří chtějí poznávat a rozvíjet škálu výrazových prostředků svého těla v pohybu. Je založen na dvou základních pilířích. Má svou tvůrčí složku, kde hlavní nástroje práce tvoří pohybová hra a improvizace. Má také svou složku pohybově technickou, jejímž cílem je budování zdravého, mrštného, funkčního, hbitého a pohotového těla.

Cílem je ale hlavně prožitek radosti z pohybu, z nově načerpané energie, relax ve skvělé uvolňující atmosféře.

Předchozí zkušenost s pohybem není ani překážkou, ani není nutná.

  • Technická složka lekce je zacílena především na budování zdravého postoje těla a prováděného pohybu z hlediska fyziologického optima, kdy každému z účastníků je dopřán individuální přístup. Postupné citlivé posílení a protažení celého těla nás bude provázet každou lekcí.
  • Tvůrčí složka lekce má za cíl prostřednictvím improvizace a hry „zvědomovat“ vžité pohybové stereotypy a nabourávat je, ideálně také obohacovat o další možnosti vlastního pohybového projevu z hlediska jeho kvality. Například práce se škálou napětí v těle, ostrostí, rytmem, prostorem, s tématem improvizace a možnými cestami jeho zpracování, s možnostmi interakce a kooperace s ostatními lidmi ve skupině.
  • Součástí každé lekce je závěrečná relaxace.
  • Referenčními technikami, ze kterých lektorka ve své osobité práci vychází, jsou především kontaktní improvizace a jóga. Je tu však celá řada dalších významných inspiračních vlivů a zdrojů odrážející její dlouholetou profesionální pedagogickou, performerskou i choreografickou činnost.

Určeno dospělým ve věku od 18 let.

Každé úterý od 18.30 do 20.00 ve zkušebně Divadla Archa, Zlatnická 8, Praha 1.

14 lekcí + první ukázková lekce

Začínáme: 20. září 2022

Cena ateliéru: 4 200 Kč